Mededelingen

Klik hier voor de volledige versie van de laatste Panternieuwsjes in pdf-formaat

panternieuwsjes

vanriet
vanriet
vanriet

Teken de petitie

Beste leden,

Om te beginnen willen we iedereen bedanken die de petitie tegen de verhoging van BTW op kunstwerken heeft ondertekend. Dankzij jullie inspanningen zijn we de grens van 3500 handtekeningen gepasseerd. Graag willen iedereen oproepen om de petitie zoveel mogelijk te delen in hun netwerk en op social media. Goede voorbeelden hiervan zijn de instagram posts van Rodolphe Janssen en Sorry We're Closed. Klik hier om de petitie te ondertekenen.

Belgische moderne en hedendaagse kunstgaleries

Met collegiale groeten, 
Het BUP-Bestuur

Sofie Van de Velde, Sarah Vanwelden, Frederick Keteleer, Bart Vanderbiesen, Julie Senden, Louis-Philippe Van Eeckhoutte & Joost Delsard, Erevoorzitter Adriaan Raemdonck

info@bup-galleries.be www.bup-galleries.be

Signez la pétition !

Chers membres,

Tout d'abord, nous tenons à remercier tous ceux qui ont signé la pétition contre l'augmentation de la TVA sur les œuvres d'art. Grâce à vos efforts, nous avons franchi le cap des 3 500 signatures. Nous vous invitons à partager la pétition le plus possible dans vos réseaux et sur les médias sociaux. Les posts instagram de Rodolphe Janssen et Sorry We're Closed en sont de bons exemples. Cliquez ici pour signer la pétition

Galeries Belges d’art moderne et contemporain

Avec les salutations collégiales, 
Le conseil de BUP,

Sofie Van de Velde, Sarah Vanwelden, Frederick Keteleer, Bart Vanderbiesen, Julie Senden, Louis-Philippe Van Eeckhoutte & Joost Delsard, Vice-président Adriaan Raemdonck

info@bup-galleries.be www.bup-galleries.be

Robjee
Distrust

Blue Fever
vanriet
vanriet
ArtAntwerp
Ik schilder met schilders

“Door de eeuwen heen heb ik maar één echte verbinding gezien tussen de volkeren, tussen de culturen en dat is namelijk kunst.” — Adriaan Raemdonck

www.ikschildermetschilders.be

Ik schilder met schilders

Een documentaire over Adriaan Raemdonck

Galerie De Zwarte Panter bestaat sinds 1968. Ze is daarmee de oudste actieve galerie in de Belgische kunstwereld, een instituut, een unicum. De documentaire Ik schilder met schilders belicht het levenswerk en levensverhaal van Adriaan Raemdonck, de man die deze Antwerpse galerie oprichtte en nog steeds belichaamt. Via zijn verhaal krijgen we een intieme inkijk in een halve eeuw beeldende kunst en de culturele en maatschappelijke evolutie in Vlaanderen. Bekenden van de galerie, waaronder Jan Decleir, Tom Barman, Jeroen Olyslaegers, Anne-Mie Van Kerckhoven, Fred Bervoets, Jan Vanriet en Jan Mulder, confronteren Adriaan met zijn geschiedenis, met het heden en met de toekomst van de galerie.

“Kunst is het enige geestelijk materiaal dat wij hebben om niet waanzinnig te worden.” — Jan Cox

“Ik noem onze galerij, de galerij voor het volk. — Fred Bervoets

“Voor het bestaan van kunst moet je vechten.” — Jan Hoet

panter

ArtAntwerp

Schilders & Schrijvers
Vijftig jaar galerie De Zwarte Panter

Op 5 december 1968 opende academiestudent Adriaan Raemdonck in Antwerpen galerie De Zwarte Panter. Vijf decennia later is ze de oudste galerie voor hedendaagse kunst in Vlaanderen. Dit jubileum is de aanleiding voor de tentoonstelling Schilders & Schrijvers: 50 jaar galerie De Zwarte Panter in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. De Zwarte Panter is immers ook een alternatieve uitgever van opvallende bibliofiele uitgaven, veelal een boeiende samenwerking tussen een kunstenaar en een auteur. Dit boek blikt terug op de veelzijdige galeriewerking, geeft een overzicht van de 117 gerealiseerde edities, en toont een selectie die de vormelijke en inhoudelijke diversiteit illustreren. Verkrijgbaar in de galerie. Verkoopprijs 35,00 euro.

Michel Buylen

Michel BuylenMichel Buylen (Gent °1953) is een veelzijdig en eigenzinnig schilder die almaar blijft verbazen door zijn verbluffende virtuositeit en zijn vernieuwde kijk op eeuwenoude onderwerpen. Met behulp van acryl slaagt hij erin het leven, in al zijn rijkdom en nuances, te hertalen, en met zijn eigen visie te verrijken. Elk nieuw werk vormt een venster op een gesublimeerde werkelijkheid, soms poëtisch en ontroerend, vaak afstandelijk en bevreemdend. Het is deze combinatie van kwetsbare schoonheid en mysterieuze vervreemding, die Buylen een unieke plaats doet innemen binnen het hedendaagse kunstlandschap in België.

www.michelbuylen.be