Mededelingen

Klik hier voor de volledige versie van de laatste Panternieuwsjes in pdf-formaat

panternieuwsjes

Distrust

Blue Fever
Distrust

Blue Fever
Maurice Gilliams

Uitnodiging

Met zijn: Het is een vlakte waar geen moeders wonen gaat Hans Kleiss op zoek naar Maurice Gilliams. Het boek wordt zaterdag 30 september om 20.00 uur aan u gepresenteerd op een van de mooiste locaties in Antwerpen: Galerie De Zwarte Panter Hoogstraat 70-72-74

In de monografie komen personen aan het woord die Gilliams nog hebben gekend. En er is veel materiaal geput uit nog onontgonnen archieven. De auteur zal dit kort toelichten.

Zoals een van de proeflezers opmerkte: ‘het evenwicht zit goed tussen achtergrondinformatie en evocatie van Gilliams’ complexe persoonlijkheid en worstelingen’. Een ander zei: ‘Ik wist al het nodige van Gilliams, maar nu heb ik hem pas echt leren kennen’.

U bent van harte uitgenodigd, en breng gerust nog een vriend of vriendin mee. Kom om elkaar te ontmoeten, te spreken en vragen te stellen; daar zal voldoende tijd voor zijn.

Het boek is te koop voor € 25
Bestellen en informatie: kleiss1900@gmail.com
ISBN 978-90-9037605-9

Zie ook de vernieuwde website www.mauricegilliams.nl

Zoek Stadion
Podcast

In deze aflevering – opgenomen tijdens de opening van het festival - praat Anke Verschueren met galeriehouder Adriaan Raemdonck (Galerie De Zwarte Panter) en galerist Dennis Van Mol (Walden Art Stories). Samen laten ze hun licht schijnen over de artistieke erfenis van de barok en de spanning tussen traditie en vernieuwing in de twintigste eeuw. Kunst met een doel. Dennis Van Mol associeert de barok met kunst die wordt ingezet voor een bepaald doel. Hij ziet daarin parallellen tussen de barok en de twintigste eeuw. Binnen het kader van het festival is Van Mol co-curator van de tentoonstelling in het KMSKA rond kunstenaarsbeweging De Pelgrim, gesticht in 1924. Net als in de historische barok gebruikte deze beweging een beeldtaal om religie te propageren en om mensen bij de les te houden. Ze streefden – onder leiding van de jezuïet Léonce Reypens – naar een nieuwe katholieke gemeenschapskunst die mensen moest aanzetten tot een innerlijke pelgrimage. Zij reageerden met hun beweging eigenlijk op de – dogmatische – abstracte kunst die eraan voorafging, zoals De Stijl of het constructivisme. De Pelgrim bestond uit een grote diversiteit aan kunstenaars: traditie en vernieuwing gingen hand in hand.Het einde van de schilderkunst? Raemdonck sluit zich daarbij aan en staat stil bij de vele evoluties die de schilderkunst sinds de barok heeft doorgemaakt. De schilderkunst blijft zichzelf vernieuwen. Als galerist is Raemdonck al sinds het einde van de jaren zestig actief. Hij maakte toen het zogenaamde ‘einde’ van de schilderkunst mee en de opmars van de conceptuele kunst.

Maar zelfs toen men eind jaren zestig dacht dat de schilderkunst nooit meer zou terugkomen, bleef Raemdonck geloven in een nieuwe impuls binnen de schilderkunst. Die kwam er dan in de jaren zeventig inderdaad met het werk van onder andere Gerard Richter. De spanning tussen traditie en vernieuwing was in de twintigste eeuw in die zin erg aanwezig. Die oneindige impuls tot vernieuwing wordt volgens Raemdonck voortgestuwd door de barok. De rol van de canon. Van Mol valt hem bij en staat stil bij de canonisering van de kunstgeschiedenis. Die zorgde ervoor dat de nadruk kwam te liggen op vormvernieuwing. Hierdoor is een beweging zoals De Pelgrim – die wel heel succesvol was – eigenlijk een beetje vergeten. Of werden kunstenaars die in de jaren zestig wél bleven schilderen, over het hoofd gezien. Het opleggen van een canon zorgt ervoor dat de diversiteit van een bepaalde periode herleid wordt tot een paar namen. Van Mol verwacht dat er over honderd jaar ook op die manier naar onze tijd wordt gekeken. Het hedendaagse mecenaat. De podcast eindigt tot slot met een persoonlijke noot. Wat heeft Van Mol en Raemdonck aangezet om hun leven aan de kunst te wijden? En hoe zien ze hun rol als galerist? Raemdonck ziet het galeriewezen misschien wel als de hedendaagse variant van het mecenaat. Hij benadrukt ook het verschil tussen de kunst en de kunstmarkt en het gevaar dat erin schuilt als de markt het haalt van de kunst.

Meer weten? Surf naar de website www.barokkeinfluencers.be en abonneer je op onze nieuwsbrief.

vanriet
vanriet
ArtAntwerp
Ik schilder met schilders

“Door de eeuwen heen heb ik maar één echte verbinding gezien tussen de volkeren, tussen de culturen en dat is namelijk kunst.” — Adriaan Raemdonck

www.ikschildermetschilders.be

Ik schilder met schilders

Een documentaire over Adriaan Raemdonck

Galerie De Zwarte Panter bestaat sinds 1968. Ze is daarmee de oudste actieve galerie in de Belgische kunstwereld, een instituut, een unicum. De documentaire Ik schilder met schilders belicht het levenswerk en levensverhaal van Adriaan Raemdonck, de man die deze Antwerpse galerie oprichtte en nog steeds belichaamt. Via zijn verhaal krijgen we een intieme inkijk in een halve eeuw beeldende kunst en de culturele en maatschappelijke evolutie in Vlaanderen. Bekenden van de galerie, waaronder Jan Decleir, Tom Barman, Jeroen Olyslaegers, Anne-Mie Van Kerckhoven, Fred Bervoets, Jan Vanriet en Jan Mulder, confronteren Adriaan met zijn geschiedenis, met het heden en met de toekomst van de galerie.

“Kunst is het enige geestelijk materiaal dat wij hebben om niet waanzinnig te worden.” — Jan Cox

“Ik noem onze galerij, de galerij voor het volk. — Fred Bervoets

“Voor het bestaan van kunst moet je vechten.” — Jan Hoet

panter

ArtAntwerp

Schilders & Schrijvers
Vijftig jaar galerie De Zwarte Panter

Op 5 december 1968 opende academiestudent Adriaan Raemdonck in Antwerpen galerie De Zwarte Panter. Vijf decennia later is ze de oudste galerie voor hedendaagse kunst in Vlaanderen. Dit jubileum is de aanleiding voor de tentoonstelling Schilders & Schrijvers: 50 jaar galerie De Zwarte Panter in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. De Zwarte Panter is immers ook een alternatieve uitgever van opvallende bibliofiele uitgaven, veelal een boeiende samenwerking tussen een kunstenaar en een auteur. Dit boek blikt terug op de veelzijdige galeriewerking, geeft een overzicht van de 117 gerealiseerde edities, en toont een selectie die de vormelijke en inhoudelijke diversiteit illustreren. Verkrijgbaar in de galerie. Verkoopprijs 35,00 euro.

Michel Buylen

Michel BuylenMichel Buylen (Gent °1953) is een veelzijdig en eigenzinnig schilder die almaar blijft verbazen door zijn verbluffende virtuositeit en zijn vernieuwde kijk op eeuwenoude onderwerpen. Met behulp van acryl slaagt hij erin het leven, in al zijn rijkdom en nuances, te hertalen, en met zijn eigen visie te verrijken. Elk nieuw werk vormt een venster op een gesublimeerde werkelijkheid, soms poëtisch en ontroerend, vaak afstandelijk en bevreemdend. Het is deze combinatie van kwetsbare schoonheid en mysterieuze vervreemding, die Buylen een unieke plaats doet innemen binnen het hedendaagse kunstlandschap in België.

www.michelbuylen.be