Tjeu

Michel Buylen Trobar

Van 3 februari 2024 t/m 14 april 2024

De tentoonstellingen Michel Buylen | Trobar en Kamagurka | Met de grove borstel openen op zaterdag 3 februari 2024 van 11 uur tot 21 uur.

Michel Buylen (Gent 1953) werkt al samen met de Galerie De Zwarte Panter sinds 1992.

Het nieuwe schilderen Een antwoord op een vraagstelling door Prof. Em. Willem Elias naar aanleiding van 250 jaar Koninklijke Academie van België.

(…) Vandaag is het beeld alomtegenwoordig, oneindig en onmiddellijk reproduceerbaar, virtueel, van een ontstellende gewoonheid. Voor de schilderkunst luidt deze inflatie paradoxaal een nieuw gouden tijdperk in, een beetje zoals de miniatuurkunst op perkament haar hoogste bloei kende na de uitvinding van de boekdrukkunst.

Schilderen wordt immers noodzakelijker dan ooit. Het is het enig medium waar de volle lichamelijkheid van het zien door handenarbeid culmineert in kenniservaring. Door gender, temperament, tijdgeest, materialen, sociale conditie, gemeenschapsdenkbeelden etc. maakt de schilder keuzes die elke vierkante centimeter van het doek domineren. Kunst is kiezen: Elke keuze is een geste waardoor de schilder met zijn schilderij een geselecteerd fragment van het visuele continuüm kostbaar maakt, geconsacreerd, gekoesterd en geborgen houdt: een soortement hortus conclusus voor het oog. Cézanne hervormde de schilderkunst en vernieuwde het zien met enkele appels en een naburige berg. Generaties zullen blijven met elkaar dialogeren met kleur en vorm zoals ze dat deden sinds in een grot een individu een lijn trok parallel met de rug van een gazelle. Een nog ongeboren Dionysisch temperament à la Van Gogh zal vast opnieuw verrassend blauw, groen en geel op het doek meppen. Een moderne Apollinische geest zal zijn toets met nieuwe waaierpenselen camoufleren en met pretoogjes een kersvers verbouwereerd publiek een illusie van realiteit opsolferen, zoals Ingres eeuwen voor hem… In alles wat bekeken wordt, schuilt een onontgonnen universum… en dolle pret.

Michel Buylen, ’24

Klik hier voor eerdere exposities van Michel Buylen

decleir

Kamagurka Met de grove borstel

Van 3 februari 2024 t/m 14 april 2024

De tentoonstellingen Michel Buylen | Trobar en Kamagurka | Met de grove borstel openen op zaterdag 3 februari 2024 van 11 uur tot 21 uur.

Zowat alles kan dienen als inspiratie voor het veelzijdige en multidisciplinaire oeuvre van Kamagurka (1956, Nieuwpoort): zowel klassieke als hedendaagse schilderijen, maar ook iconen uit de popcultuur, de gebeurtenissen in de wereld, de maatschappij en haar condition humaine, dakramen, een spiegelei of eigen vroeger werk. Een idee voor een schilderij groeit vaak uit tot een hele reeks van kunstwerken, waarbij hij alle grenzen en mogelijkheden van dat oorspronkelijke idee verkent en aftast in zijn telkens weer zo typische, absurdistische Kamagurka-toets. Zo bedacht hij bijvoorbeeld de nieuwe kunstvorm Accidentalisme, waarbij hij imaginaire portretten maakt en later op zoek gaat naar de levende geportretteerde. Andere bekende series zijn de Spiegeleischilderijen en de Lazy-Landscapes. In 2011 maakte hij tijdens een 24-uur durende performance in het Stedelijk Museum van Amsterdam non-stop schilderijen op zijn iPad, die werden op canvas geprint en ter plekke geëxposeerd. De performance eindigde met de publieke vernietiging van de werken.

Kamagurka exposeerde meermaals in De Zwarte Panter, meestal samen met Herr Seele.

Klik hier voor eerdere exposities van Kamagurka